Restauratiebeurs Breda

Richard Wolbers in Nederland

(poster op de landelijke Restauratiebeurs 2015)

“New Methods of Cleaning: Aqueous Gels” een driedaagse workshop gegeven door Prof. Richard Wolbers (University of Delaware)

In december 2015 zal de eminente restaurator en wetenschapper Richard Wolbers in Hilversum twee maal een drie dagen durende workshop geven, waarin hij de door hem ontwikkelde methoden om beschilderde oppervlaken te reinigen, uiteenzet. De workshop is gericht op restauratoren uit alle disciplines en zowel interessant voor vakgenoten die papier, hout of textiel restaureren, als natuurlijk voor restauratoren van schilderijen.

In het midden van de jaren ’80 introduceerde Wolbers oplosmiddelen-gels, harszepen en enzymen als alternatieve schoonmaaksystemen. Voor een doelmatig gebruik van deze middelen is begrip van de chemische structuur van het oppervlak van het kunstvoorwerp zelf, nog belangrijker dan bij toepassing van traditionele methoden die zich bedienen van oplosmiddelen of alkalische zepen.

De schoonmaaksystemen van Wolbers hebben drie in het oog springende voordelen:

  1. eenvoudig schoonmaken van beschilderde oppervlakken; zelfs aan te bevelen bij ingewikkelde gevallen waar het met uiterst sterke en giftige oplosmiddelen niet lukt en die mechanisch niet gereinigd kunnen worden!;
  2. een grotere controle tijdens het schoonmaakproces;
  3. een zeer geringe toxiciteit.

De “Wolbers Workshop” is een wereldwijd fenomeen en de “New Methods of Cleaning: Aqueous Gels” vinden steeds meer ingang. De populariteit van de workshops van Richard Wolbers zijn een indicatie van het belang van zijn benadering bij de oppervlakkenreiniging van kunstvoorwerpen, o.a. schilderijen, papier en hout.

Wolbers ziet het bij zijn workshop als een uitdaging zijn methoden zo eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken, voor restauratoren zonder wetenschappelijke achtergrond.

In het ochtend-gedeelte wordt de theorie behandeld en na de lunch zal de praktijk worden toegelicht aan de hand van (ev. door de deelnemers meegenomen) kunstobjecten. Een syllabus zal worden verstrekt en de voertaal is Engels.

Wanneer: 9 t/m 11 en 14 t/m 16 december 2015
Waar: De Kunstkliniek Hilversum Holland
Inschrijving: Secretariaat ARA Nederland