Openhuis september 2016
bij De Kunstkliniek Veer & Veer te Hilversum

De Kunstkliniek Veer & Veer  houdt de zaterdagen 3, 17 en 24 van september van 10:00 tot 16:00 uur de deur open voor alle restauratoren die Velvesil-Plus willen testen.  Graag van tevoren melden voor spreiding bij te veel belangstellende op hetzelfde dag.
Er zijn maximaal 15 plaatsen beschikbaar per dag.
Kosten: €15,-p.p. (incl. koffie/thee  en soep)
Graag eigen oefenmateriaal meenemen.
Informatie/afspraken:
De kunstkliniek te: 035-7729408 of 06-25.48.2002
Of mailen:  veer-en-veer@tele2.nl;  dekunstkliniek@tele2.nl