Restauratie pagina: Iconen


Verwijdering verpulveren) van 'patina'
Herlijmen van losse levkas stukken
Verwijdering van koperen riza voor onderzoek
Losgeraakte levkas-fragmenten terugzetten